Защо ветроходство?

Защо яхтинг?

Чрез екипна работа на лодката, която включва планиране, вземане на решения, решаване на проблеми, управление на конфликти, ще разпознаете пълния потенциал и начина на функциониране на всеки член на екипа. В осъществяването на нейните дейности участниците се опознават по-добре, като се справят с предизвикателни ситуации.

Той изгражда основата на връзка, основана на доверие, и допринася за по-тесни връзки в стимулираща среда.

Ветроходството е спорт с детайли и нюанси – най-бързата лодка около трасето често е състезателят с най-голямо внимание към детайла. Всяко щракане на блока с тресчотка, промяна в степента на наклона на кормилото, инч от преместването на телесното тегло и лекотата на ванг в точния момент, се събират, за да направят най-бързата лодка на курса.